Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel để chọn giá trị trong Excel chi tiết nhất

Bạn đang sử dụng Excel và muốn tìm kiếm một giá trị trong một vùng dữ liệu nhưng chưa biết cách sử dụng hàm nào cho hiệu quả. Trong bài viết sau, DoCongNghe sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm CHOOSE để chọn giá trị một cách chi tiết nhất nhé!

Bạn đang sử dụng Excel và muốn tìm kiếm một giá trị trong một vùng dữ liệu nhưng chưa biết cách sử dụng hàm nào cho hiệu quả. Trong bài viết sau, DoCongNghe sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm CHOOSE để chọn giá trị một cách chi tiết nhất nhé!

1Công thức hàm CHOOSE

Hàm CHOOSE là một hàm trong Excel giúp người dùng có thể tìm kiếm một giá trị trong vùng dữ liệu nào đó.

Trong đó:

 • index_num: Đối số bắt buộc, đây là chỉ số mà bạn chỉ định chọn giá trị trả về trong danh sách đối số.
 • value1: Đối số bắt buộc, đây là giá trị hoặc tham chiếu đến giá trị đầu tiên trong danh sách giá trị của hàm CHOOSE.
 • value 2: Là đối số tùy chọn, đây là các giá trị tiếp theo trong danh sách giá trị của hàm CHOOSE. Excel hỗ trợ tối đa 254 giá trị, các giá trị có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

Công thức hàm CHOOSE

2Ví dụ cơ bản của hàm CHOOSE

Sử dụng hàm CHOOSE để lấy giá trị số

Ví dụ 1: Lấy số lượng của mặt hàng Laptop.

Bạn thực hiện nhập công thức =CHOOSE(3,A2,B2,C2).

Trong đó:

 • 3 là chỉ số mà bạn chọn giá trị trả về trong danh sách.
 • A2 là đối số chứa STT là 1, B2 là đối số chứa tên mặt hàng là Laptop, C2 là đối số chứa số lượng mặt hàng là 4.

Kết quả như hình dưới đây.

Sử dụng hàm CHOOSE để lấy giá trị số

Sử dụng hàm CHOOSE để lấy giá trị chữ

Ví dụ 2: Lấy tên mặt hàng là Smartphone ở ô B3.

Bạn tiến hành nhập công thức =CHOOSE(2,A3,B3,C3).

Trong đó:

 • 2 là chỉ số mà bạn chọn giá trị trả về trong danh sách.
 • A3 là đối số chứa STT là 2, B3 là đối số chứa tên mặt hàng là Smartphone, C3 là đối số chứa số lượng mặt hàng là 2.

Sử dụng hàm CHOOSE để lấy giá trị chữ

Kết hợp hàm CHOOSE với hàm WEEKDAY

Bạn có thể kết hợp sử dụng hàm CHOOSE với hàm WEEKDAY để tìm ra thứ trong tuần dựa trên ngày tháng năm.

Ví dụ 3: Dựa vào ngày để tìm ra các thứ trong tuần.

Bạn nhập công thức: =CHOOSE(WEEKDAY(A2),"Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy")

Trong đó:

 • A2 là vị trí ô chứa ngày tháng năm.
 • Hàm WEEKDAY trả về tuần trong năm của một ngày được truyền vào.

Kết hợp hàm CHOOSE với hàm WEEKDAY

Kết hợp hàm CHOOSE với hàm SUM

Bạn có thể kết hợp hàm CHOOSE với hàm SUM để thực hiện tính tổng.

Ví dụ 4: Tính tổng số lượng các mặt hàng có trong danh sách.

Bạn thực hiện nhập =SUM(C2:CHOOSE(5,C2,C3,C4,C5,C6)) để thực hiện tính tổng trong phạm vi từ C2 đến C6.

Kết hợp hàm CHOOSE với hàm SUM

3Một số lưu ý khi sử dụng hàm CHOOSE

Khi sử dụng hàm CHOOSE, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Nếu index_num là 1 thì hàm CHOOSE sẽ trả về value1, nếu nó là 2 thì CHOOSE sẽ trả về value2,...
 • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE!.
 • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.
 • Các đối số giá trị hàm CHOOSE có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản. Giá trị value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn.

Hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là bài viết chia sẻ cho những thông tin về hàm CHOOSE trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ mang lại hữu ích cho bạn khi sử dụng hàm này nhé!

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel để chọn giá trị trong Excel chi tiết nhất

Chuyên mục: Tin học văn phòng

Nguồn: https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cach-su-dung-ham-choose-de-chon-gia-tri-trong-exce-1381756

Chủ đề:

Chia sẻ bài viết