Chủ đề 'lỗi REF'

Cách sửa lỗi #REF! trong Excel chi tiết đơn giản nhất

Lỗi #REF! trong Excel xảy ra khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu nguyên nhân cụ thể gây ra lỗi #REF! cũng như các giải pháp khắc phục hiệu quả.