Chủ đề 'tính tổng'

Hàm thống kê trong Excel chi tiết nhất, có ví dụ minh họa

Sau khi nhập dữ liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần thống kê lại những giá trị cần thiết mà bản thân mong muốn. Chính vì vậy, khi làm việc trên các trang tính bạn cần phải dùng đến các hàm để hỗ trợ. Hãy cùng DoCongNghe tổng hợp những hàm thống kê  trong Excel cơ bản, thường sử dụng nhất để giúp ích cho công việc nhé!

Cách sử dụng hàm ISERR để dò lỗi trong Excel

Hàm ISERR trong Excel là hàm kiểm tra giá trị lỗi sai bất kỳ (trừ lỗi #N/A), có thể kết hợp với một số hàm như IF, SUM giúp việc dò tìm, tổng hợp và xử lý các phép tính lỗi dễ dàng hơn. Cùng khám phá công thức và cách dùng hàm ISERR trong bài sau nhé!